Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen zorgt ervoor dat álle kinderen mee kunnen doen. Armoede doet wat met kinderen, zeker als dat de reden is dat ze aan de kant moeten staan. Stichting Leergeld helpt door school- of sportspullen, abonnementen of een verjaardagscadeau te betalen. Market-it ondersteunt Stichting Leergeld door een stukje marketing te verzorgen. Gerard Coppens, bestuurslid PR/Communicatie, vertelt over de samenwerking.

“Laat ik beginnen te zeggen dat ik heel blij ben met deze samenwerking. Door Market-it hebben wij een stap gezet in de professionalisering van onze organisatie. Ik kwam in contact met Ilse vanuit mijn netwerk en we raakten kortgeleden in gesprek. Ze voelde zich aangesproken door onze doelstelling en stond open voor samenwerking. Wij werken altijd op basis van vrijwilligheid en dat was dus ook het uitgangspunt voor deze samenwerking. Gelukkig zag Ilse de meerwaarde ervan en bood ze de expertise van haar en haar medewerkers aan.

Er is voor ons een PowerPoint gemaakt waar we goed mee voor de dag kunnen komen. We houden regelmatig voordrachten bij serviceclubs, ondernemersverenigingen en businessclubs. Wij moeten het voor een groot deel hebben van sponsoring en giften en dus moet onze presentatie goed zijn. Sinds Market-it daarnaar gekeken heeft, kunnen we echt indruk maken. Market-it heeft ons jaarverslag gemaakt, onze website aangepast en infographics gemaakt. Zo kan iedereen in één oogopslag zien hoe de zaken ervoor staan.

We proberen bescheiden te zijn in wat we vragen, zijn blij met alles wat ons aangeboden wordt. De samenwerking is nog pril dus we zijn nog aan het onderzoeken wat mogelijk is. Het laatste wat we willen is dat we Market-it overvragen. Volgens mij draagt dit zakelijk vrijwilligerswerk bij aan het verstevigen van het company-gevoel binnen Market-it en dat is wat mij betreft een mooie toevoeging.

Kinderen zijn de toekomst, we moeten heel zuinig zijn op de volgende generatie. Door ons in te spannen hun een volwaardig gevoel te geven en mee te laten doen aan alles wat leeft in de samenleving, dragen we bij aan die toekomst. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. Er zijn landelijk ongeveer honderdtien lokale, zelfstandige stichtingen die allemaal op vrijwilligers draaien. Zij voeren de gesprekken met de gezinnen, vormen de besturen en houden de administratie bij. We doen prachtig werk en iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren, is welkom bij ons.

Het werk dat we doen, is dankbaar werk. Het voelt als een compliment dat wij het armoedebeleid van de gemeenten voor kinderen van 0 tot 18 jaar mogen uitvoeren. De samenwerking met de diverse gemeentebesturen is prima en zij waarderen ons werk voor deze doelgroep. Vaak horen we van hen dat wij de kinderen beter kunnen bereiken en dat onze hulp laagdrempeliger is, dan dat zij zouden kunnen. En sinds kort dus mede dankzij Market-it.”